Μονεμβασιά
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογική Συλλογή

(πλατεία Ελκομένου Χριστού, τηλ. 61403). Στεγάζεται σε ιστορικό διατηρητέο κτίριο, που χτίστηκε ως τζαμί επί Τουρκοκρατίας (16ος αι.) και γνώρισε διάφορες οικοδομικές φάσεις. Τα εκθέματα - μεταξύ άλλων, γλυπτά εξωτερικού χώρου, αρχιτεκτονικά γλυπτά εκκλησιών, μαρμάρινο τέμπλο, κεραμικά, οικιακά σκεύη, αντικείμενα προσωπικής χρήσης - χρονολογούνται από τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους ώς την Όψιμη Τουρκοκρατία και παρέχουν πληροφορίες τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό βίο.