Ερέτρια
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό

(τηλ. 62206). Περιλαμβάνει ευρήματα που προέρχονται από την πόλη, τους ναούς και τα νεκροταφεία της Ερέτριας, την Aμάρυνθο και το Λευκαντί, χρονολογούνται δε από τη Νεολιθική Περίοδο (6η χιλιετία π.Χ.) ώς τους Ρωμαϊκούς Χρόνους (1ος αι. π.Χ.).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Τα εκθέματα από τον προϊστορικό οικισμό στην Ξηρόπολη (2100-1100 π.Χ.) και από τα πρωτογεωμετρικά νεκροταφεία στο Λευκαντί (11ος-9ος αι. π.Χ.), τα αντικείμενα από την προϊστορική Αμάρυνθο, τα αφιερώματα από το ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (8ος-7ος αι. π.Χ.), τον ταφικό αμφορέα με παράσταση πάλης Ηρακλή και Κενταύρων (γύρω στο 560 π.Χ.), το δυτικό αέτωμα του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (τέλη 6ου αι. π.Χ.), με παράσταση της αρπαγής της Αντιόπης, βασίλισσας των Αμαζόνων, από το Θησέα, τα μελανόμορφα επίνητρα από τον αποθέτη του ιερού της Αμαρυνθίας Αρτέμιδος (6ος αι. π.Χ.), το πήλινο γοργόνειο από την "Οικία με τα Μωσαϊκά" (4ος αι. π.X.), τους παναθηναϊκούς αμφορείς από την Ερέτρια, έπαθλα για τους αθλητές των Παναθηναίων (4ος αι. π.X.), τα λείψανα από τον "Τάφο των Ερώτων" (4ος αι. π.Χ.), την αετωματική στήλη με παράσταση Αρτέμιδος Αμαρυσίας και Απόλλωνος Μουσαγέτη εκατέρωθεν μαντικού ομφαλού (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.). Επίσης, στον προαύλιο χώρο, τον κεραμικό κλίβανο για το ψήσιμο πήλινων σκευών ή κεραμιδιών (πιθανώς Μεσοελλαδικής Περιόδου, 2000-1650 π.Χ.).