Πόρος
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό

(πλατεία Κορυζή, τηλ. 23276). Περιλαμβάνει ευρήματα από το ιερό του Ποσειδώνα, τη Μεγάλη Μαγούλα Γαλατά, την Τροιζήνα, τα Μέθανα, την Ερμιόνη και το Μόδι. Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αγγεία Μεσοελλαδικής Εποχής (2000-1600 π.Χ.) από την Ερμιόνη, ιωνικό κιονόκρανο και χάλκινα σκεύη από το ιερό του Ποσειδώνα, πήλινη υδρορρόη σε σχήμα λεοντοκεφαλής από το ιερό της Αφροδίτης Ακραίας στην Τροιζήνα, γεωμετρικοί αμφορείς και ψηφισματικό ανάγλυφο από την Τροιζήνα, ενεπίγραφο βάθρο αγάλματος και αρχαϊκό επιτάφιο σήμα από τα Μέθανα.