Άνω Γαρούνα

Κέρκυρα
Φωτό:

Γραφικό χωριό, χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του όρους των Αγίων Δέκα - υψόμετρο 340 -, από τα παλαιότερα του νησιού. Διατηρεί σε πολλά σημεία αναλλοίωτη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Στην περιοχή της Άνω Γαρούνας λειτουργούν βιοτεχνίες κεραμικών και παραδοσιακών προϊόντων (κουμ κουάτ). Η Άνω Γαρούνα έχει 283 κατοίκους. Aπέχει 15 χλμ N από την πρωτεύουσα.

Η εκκλησία της Παναγίας

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 16ου-17ου αι.